Terms & Privacy Policy

Terms & Privacy Policy

Bine ați venit la Termenii și politica de confidențialitate CVOnline.md

Acești termeni și politica de confidențialitate prezintă regulile și reglementările pentru utilizarea site-ului web cvonline.md.

Declarația de politică de confidențialitate CVOnline.md dezvăluie practicile de confidențialitate utilizate de CVOnline.md. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate a CVonline.md, vă rugăm să citiți informațiile enumerate mai jos. Protecția vieții private și protejarea informațiilor personale ale clienților noștri este cea mai înaltă prioritate a noastră. Vă rugăm să consultați următoarea Declarație de confidențialitate care explică în mod clar cum CVOnline.md colectează, procesează, stochează și protejează informațiile dvs. Prin utilizarea acestui site web sau deschiderea unui cont, vă dați acordul CVOnline.md pentru prelucrarea, colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale de către CVOnline.md, așa cum este explicat mai jos. Această politică acoperă modul în care CVOnline.md tratează informațiile personale pe care le putem colecta și primi, inclusiv informații legate de utilizarea anterioară a serviciilor și produselor noastre. Identificarea, cum ar fi numele dvs., adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon, și cea care nu este disponibilă în mod public sunt considerate informații personale. Această politică nu se aplică în niciun caz practicilor companiilor pe care CVOnline.md nu le controlează sau le deține sau persoanelor pe care CVOnline.md nu le administrează.

CVOnline.md permite oamenilor să genereze CV-uri online pe baza datelor furnizate de aceștia.

Modificări și condiții la această Declarație de confidențialitate
CVOnline.md își rezervă dreptul de a modifica acest acord în orice moment. Utilizarea dvs. continuă a CVOnline.md în urma oricărei astfel de modificări constituie acordul dvs. de a fi obligat și acceptarea acordului astfel modificat. Utilizarea continuă a site-ului indică acordul dvs. la orice modificare și constituie acordul dvs. de a fi obligat și acceptarea acordului astfel modificat. Dacă aveți întrebări sau feedback cu privire la această politică, vă rugăm să contactați [email protected] și asigurați-vă că introduceți „Politica de confidențialitate CVOnline.md” în subiectul e-mailului. Sunteți responsabil prin revizuirea acestei politici de confidențialitate sporadic pentru a vă asigura că sunteți la curent cu orice modificări aduse acesteia.

Colectarea și utilizarea informațiilor despre utilizatori
CVOnline.md colectează informații personale (nume, informații de contact, cum ar fi e-mail, telefon, istoricul angajării, evidența educației și alte informații referitoare la cariera și istoricul angajării sau la profilul personal) de la utilizatorii săi numai în scopul generării lor reia, cu excepția cazului în care este cerut de (a) legislația federală, de stat sau internațională, (b) citația sau ordinul judecătoresc, (c) consimțământul scris al utilizatorului sau (d) orice alte preocupări legitime, precum conflictele etice și situații de urgență. CVOnline.md nu va vinde, distribui sau închiria informațiile utilizatorului către niciun terț. Nici o informație personală sau date de utilizator nu sunt păstrate după ștergere de către proprietarul respectiv, unde ștergerea este o opțiune ușor accesibilă, explicită oferită utilizatorului de CVOnline.md Dacă o entitate achiziționează în totalitate CVOnline.md compania și produsul, inclusiv IP, tehnologie, drepturi, marcă, utilizator, CV și alte date, toate responsabilitățile, inclusiv securitatea, confidențialitatea și protecția datelor vor fi transferate entității de la CVOnline.md, compania și proprietarii săi.

Dezvaluirea informatiei

CVOnline.md nu împarte, vinde, partajează sau închiriază informații personale despre dvs. cu alte persoane sau companii neafiliate, în afară de furnizarea serviciilor pe care le-ați fi solicitat, cu autorizația dvs. sau în următoarele circumstanțe:

CVOnline.md își rezervă dreptul de a transporta informații despre dvs. și despre utilizarea dvs. de către acest site web în cazul unui transfer de drepturi al CVOnline.md, cum ar fi o preluare, achiziție sau fuziune cu o altă companie.

Publicarea se reia online
CVOnline.md face CV-urile / CV-urile dvs. vizibile public printr-o adresă URL unică dacă și numai dacă setați în mod explicit starea unui CV la Publicare în opțiunile de distribuire. În mod implicit, toate CV-urile sunt setate la Anulare, deci private. CV-urile publicate în mod explicit de dvs. pot fi indexate de motoare de căutare și site-uri terțe și puse la dispoziție pe site-urile lor web. CVOnline.md nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru locul în care conținutul CV-ului dvs. apare după ce l-ați făcut public.

Cookies
Cookie-urile sunt mici informații stocate pe computerul utilizatorului. CVOnline.md poate accesa și seta cookie-uri pe computerul dvs. Cookie-ul permite sistemului CVOnline.md să identifice un utilizator ca membru înregistrat și să salveze unele preferințe care nu au nicio legătură cu informațiile personale ale unui utilizator. O bucată mică de date criptate este stocată în modul cookie atunci când un utilizator se conectează și acest lucru ajută CVOnline.md să identifice utilizatorul ulterior și să îl conecteze automat fără a fi nevoie de nicio acțiune manuală din partea utilizatorului. Acest cookie nu expune în niciun fel informații sensibile.

Corespondenţe
CVOnline.md poate contacta din când în când utilizatorii săi pentru a notifica modificările importante ale sistemului, actualizări tehnice etc. vândut sau închiriat unei terțe părți, cu excepția cazului în care este solicitat prin (a) legislația federală, de stat sau internațională, (b) citație sau ordin judecătoresc, (c) consimțământul scris al utilizatorului sau alte urgențe legitime, autentice și etice.

Disclaimer

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres într-un acord scris între dvs. și CVOnline.md, instrumentul online, CV-urile și documentele generate pentru utilizatori, precum și orice materiale incluse în acesta sunt furnizate „ca atare” și fără garanții de niciun fel, fie exprimă, fie implicite. În măsura în care este permisă în conformitate cu legislația aplicabilă, CVOnline.md renunță la toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de comercializare sau adecvare pentru un anumit scop sau garanția de neîncălcare. Fără a limita cele de mai sus, CVOnline.md nu garantează că funcțiile conținute în comunitate sau disponibile prin intermediul comunității vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că comunitatea sau serverul care o face disponibilă nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. CV-ul.ro nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor în comunitate în ceea ce privește corectitudinea, acuratețea, fiabilitatea sau altfel. Dumneavoastră (și nu CVOnline.md) vă asumați întregul cost al întregii întrețineri, reparații sau corecții necesare. Legea aplicabilă nu poate permite omiterea garanțiilor implicite, astfel încât omisiunea de mai sus s-ar putea să nu se aplice pentru dvs.

În nici un caz, incluzând, dar fără a se limita la, neglijența, CVOnline.md nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune speciale sau ulterioare care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza comunitatea sau orice serviciu furnizat în aceasta, chiar dacă CVOnline.md sau un reprezentant autorizat al Companiei a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau omiterea răspunderii pentru daune accidentale sau consecințe, astfel încât este posibil ca limitarea sau omisiunea de mai sus să nu se aplice pentru dvs. Niciun sfat sau informație, scrisă sau orală, obținută de dvs. de la CVOnline.md sau de la sau prin intermediul comunității nu va crea nicio garanție nespusă în mod expres în acești termeni de utilizare. Fără a aduce atingere prevederilor oricăror legi aplicabile, se acceptă prin prezenta că în niciun caz răspunderea totală a CVOnline.md față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală (inclusiv, dar nu se limitează la , neglijență) sau altfel) depășește suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru achiziționarea de materiale, servicii sau produse.

No guarantees or warranties
Datorită limitărilor tehnice, legale și practice, CVOnline.md nu poate garanta și nu garantează nedivulgarea informațiilor și datelor private / personale ale utilizatorului în moduri care nu sunt descrise în această politică de confidențialitate. CVonline.md poate divulga informații autorităților guvernamentale sau terților în anumite circumstanțe sau terții pot intercepta sau accesa în mod ilegal date sau comunicații private. În calitate de utilizator, autorizați CVOnline.md să dezvăluie orice informații despre dvs. autorităților de aplicare a legii sau altor oficiali / organisme guvernamentale, deoarece CVOnline.md în opinia sa, consideră necesar, prudent sau adecvat, în legătură cu o investigație de fraudă, încălcare a proprietății intelectuale sau alte activități ilegale sau care pot expune CVOnline.md la răspundere legală.